Дослідження документів Київ Україна.

Дослідження документів Київ Україна. Дослідження пересічних чорнильних штрихів. Ділянки перетину штрихів вивчалися нами під мікроскопом МБС-10 без світлофільтрів і зі світлофільтрами, проводилося мікроскопічне дослідження картини видимій та інфрачервоній люмінесценції, застосовувався метод контактного вологого копіювання. При експериментах використовувалися найбільш поширені види чорнила синього, фіолетового, чорного, червоного кольорів, виготовлених на базі основних і кислотних барвників.

Мікроскопічне дослідження пересічних чорнильних штрихів проводилося при 16 – 32х збільшенні. Кращі результати були нами отримані при спостереженні в косопадающем світлі, так як освітлення вузьким пучком світла підкреслює структуру штрихів.

Ступінь освітленості слід міняти в залежності від яскравості штрихів. Штрихи необхідно розглядати по всій їх довжині, кожен при різних умовах освітлення. Чим більше протяжність ділянки перетину штрихів, тим краще умови їх спостереження.

При мікроскопічному дослідженні можна виявити ознаки, що дозволяють судити про послідовність нанесення пересічних чорнильних штрихів:

  • а) винесення забарвлених волокон паперу з нижнього штриха в верхній;
  • б) наявність безперервної траси від пера – ознака верхнього штриха; якщо один з штрихів виконаний пером з гострим, а інший – пером, із загнутим кінчиком, картина може бути помилковою;
  • в) розпливаючись чорнила верхнього штриха по нижньому;
  • г) «розплив» чорнила нижнього штриха уздовж верхнього спостерігається часто написаного пером із загнутим кінчиком на добре проклеєною папері, при цьому кількість барвника нижнього штриха в місці перетину різко зменшується. При невеликому збільшенні (наприклад 16х) верхній штрих здається безперервним. «Розпливання» нижнього штриха уздовж верхнього слід відрізняти від розпливання верхнього штриха по нижньому, так як неправильно оцінивши ознака, можна зробити помилковий висновок;
  • д) барвник верхнього штриха в місці перетину і на прилеглих ділянках втрачає яскраве забарвлення, в результаті чого нижній штрих виступає на перший план (добре проглядається), а верхній переривається на деякій відстані від нижнього. Там, де верхній штрих блідне, поруч з місцем перетину часто можна бачити слабкі «розпливаючись» барвника нижнього штриха;
  • е) нашарування верхнього штриха на нижній і його безперервність нерідко спостерігаються при виконанні штрихів пером із загнутим кінчиком на добре проклеєною папері.

Чим більше інтервал в часі виконання пересічних штрихів, тим краще проявляються нашарування верхнього штриха на нижній і його безперервність.

Описані в пп. «А», «в», «г» ознаки досить переконливі. Виявлення одного з них при мікроскопічному дослідженні ділянки перетину чорнильних штрихів дозволяє зробити висновок про послідовність їх нанесення, не вдаючись до інших методів дослідження. Якщо ж при мікроскопічному дослідженні виявлені ознаки, перераховані в пп. «Б», «д», «е», висновок повинен бути підтверджений результатами досліджень із застосуванням інших методів, так як при певних умовах не виключена поява помилкового ефекту.
Щоб виявити розпливаючись і винесення волокон паперу або частинок барвника, можна досліджувати місця перетину в тій зоні спектра, в якій барвники штрихів (або пофарбовані волокна паперу) значно різняться по яскравості. Для ілюстрації доцільно вибрати зону, в якій розплив буде виглядати темним на тлі більш прозорого штриха. Однак при відсутності Розпливаючись підвищення тільки яскравості контрасту може спотворити картину і викликати помилковий ефект.

Нами досліджувалися незначно відрізняються за кольором пересічні чорнильні штрихи, при мікроскопічному вивченні яких (мікроскоп МБС-2, збільшення 16 – 56х) без світлофільтрів не вдалося виявити ознак, що свідчать про хронологічну послідовність їх виконання.

Щоб виявити спектральні зони, при дослідженні, в яких можна було б посилити колірної контраст, ми вивчили спектри відображення чорнила (стандартної і зниженою концентрації барвників). Чорнило наносили на папір у вигляді забарвлених майданчиків розміром 3,5х3,5 см. Спектри у видимій зоні були записані за допомогою спектрофотометра СФ-10. Ефективну зону підбирали так, щоб в неї не входили ті області, в яких відображення порівнюваних штрихів приблизно однакове.

Аналізуючи результати, отримані при дослідження під мікроскопом із застосуванням світлофільтрів, можна зробити висновок, що мікроскопічне дослідження пересічних чорнильних штрихів із застосуванням світлофільтрів не приводить в більшості випадків до бажаних результатів. З усіх можливих випадків перетинів за допомогою даного методу кращі результати були нами отримані при дослідженні пересічних штрихів, виконаних червоними чорнилом для авторучок «Веселка» і червоним чорнилом, виготовленими на еозином. Ознаки, що свідчать про послідовність нанесення пересічних штрихів, стають більш вираженими, якщо застосовувати при дослідженні світлофільтри ЗС-7 і ЗС-3: штрих, виконаний чорнилом.

дослідження документів Київ Україна

Як що Вам потрібне,  дослідження документів Київ Україна телефонуйте Нам. Ми працюємо згідно законодавства України http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4038-12 і методичних рекомендацій.

 

 


Залишити коментар