Проведення консультації та надання висновків по всіх видах судових експертиз:

Проведення консультації та надання висновків по всіх видах судових експертиз: (почеркознавчі, дослідження почерку і підпису, техніко криміналістичні дослідження документів, дактилоскопічні, трасологічні та ін.), Експертні висновки фахівців, які мають відповідну кваліфікацію, підтверджену свідоцтвами Міністерства юстиції України, з питань, які відносяться до компетенції даних фахівців.

Почеркознавча експертиза:
• ідентифікаційна (вирішення питання про тотожність виконавця рукописного тексту чи підпису);
• діагностична (визначення умов виконання рукописного тексту або підпису, встановлення факту виконання рукопису навмисно зміненим почерком, з наслідуванням почерку іншої особи, тощо);
• класифікаційна (встановлення статі і віку виконавця рукописного об’єкту).
Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали та копії документів.

Технічна експертиза документів:
• реквізитів документів (підчистка, травлення, дописка, переклеювання фотокарток, літер тощо);
• експертизу друкарських форм (встановлення способу нанесення відтисків печаток, штампів, факсиміле; ідентифікація печаток, штампів, факсиміле тощо за їх відтисками; відповідність часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа, типу та ідентифікація комп’ютерної техніки за виготовленим за їх допомогою документом;
• експертизу матеріалів документів.

Економічна експертиза:
• дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності;
• дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій;
• дослідження документів фінансово-кредитних операцій.
Будівельно-технічна:
• дослідження об’єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів (проектів, кошторисів тощо);
• визначення оціночної вартості будівельних об’єктів та споруд.
Земельно-технічна:
• розподіл земель та визначення порядку користування земельними ділянками (геодезичні роботи, землевпорядні).
Товарознавча:
• визначення вартості машин, обладнання, сировини та товарів народного споживання.
Автотоварознавча:
• визначення вартості колісних транспортних засобів та розміру збитку, завданого власнику транспортного засобу.
Об’єктів інтелектуальної власності:
• дослідження, пов’язані з винаходами і корисними моделями;
• дослідження, пов’язані з промисловими зразками;
• дослідження, пов’язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями;
• дослідження, пов’язані з комерційною таємницею (ноу-хау) і раціоналізаторськими пропозиціями;
• економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності.
В залежності від потреб клієнта забезпечуємо організацію і проведення аудиторських перевірок із залученням висококваліфікованих фахівців.
Інші види експертиз: дактилоскопічна (дослідження слідів рук); трасологічна (дослідження будь-яких статичних та динамічних слідів таких як слідів підошви взуття, слідів пошкодження авто і.т.д.); балістичні дослідження (дослідження вогнепальної зброї та слідів його застосування); експертиза холодної зброї; портретна (ототожнення людини за ознаками зовнішності) фототехнічна, експертиза голограм; відео, звукозапису; матеріалів, речовин і виробів (лакофарбових матеріалів і покриттів; полімерних матеріалів; волокнистих матеріалів; нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів; скла, кераміки спиртовмісних сумішей грунтів; металів і сплавів; наявності шкідливих речовин у навколишньому середовищі; речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин; харчових продуктів; сильнодіючих і отруйних речовин); біологічна, комп’ютерно-технічна (IT- експертиза), правова та інші спеціальні експертизи.
Техніко – криміналістичне забезпечення розслідувань:
• проведення приватних оглядів місць подій, пошук виявлення і фіксація доказів: слідів пальців рук, слідів взуття, мікрочастинок;
• консультації по застосуванню спеціальних техніко-криміналістичних засобів (установка хімічних пасток, на складах і офісах, мітка хімічними реактивами товарно цінностей, грошових купюр, комп’ютерних комплектуючих з метою виявлення розкрадань).

Залишити коментар