Детективне агентство в Україні – недержавні організації захисту прав громадян.

В багатьох країнах світу, у тому числі в Сполучених Штатах Америки, при Міністерстві юстиції створені департаменти допомоги потерпілим від злочинів, а в європейських державах існують недержавні організації, основним завданням діяльності яких є надання юридичної та матеріальної чи практичної допомоги особам цієї категорії. З прийняттям нового проекту закону про «Про приватну детективну (розшукову) діяльність»  детективне агентство в Україні, може стати непоганою альтернативою недержавних організацій захисту прав громадян від злочинів.

Для забезпечення виконання цих заходів необхідно також визначити джерела формування Державного фонду допомоги потерпілим від злочинів. На Нашу думку, його фінансування в першу чергу повинно здійснюватись з відрахувань внаслідок конфіскації майна у злочинців, що потребуватиме коректив при опрацюванні проектів Державного бюджету. Крім того, Фонд може поповнюватись за рахунок благодійної та спонсорської допомоги.

При вирішенні питання про створення Державного фонду допомоги потерпілим від злочинів, слід також керуватися Європейською конвенцією про компенсацію шкоди жертвам кримінальних злочинів (24.11.1983р., м. Страсбург) та Декларацією основних принципів правосуддя для жертв злочинів і зловживання владою Генеральної Асамблеї ООН (40 сесія, 1985р.).

На даний час у багатьох державах світу, у тому числі і європейських, ставиться питання щодо запровадження у кримінальному судочинстві програм реституційного правосуддя. У зв’язку з цим необхідно також розглянути питання щодо доцільності застосування і в нашій країні зазначеної процедури, оскільки в практиці досудового слідства не рідкими є випадки коли потерпілі, після відшкодування їм заподіяних нетяжкими злочинами матеріальних збитків, звертаються з клопотаннями про закриття кримінальних проваджень і звільнення правопорушників від кримінальної відповідальності.

детективне агентство в Україні

Реалізація положень ст. 3 Конституції України вимагає відповідності норм кримінального судочинства завданню захисту прав і свобод осіб, які потерпіли від злочинного посягання, забезпеченню відшкодування збитків, завданих злочином і виконанню вироку в частині конфіскації майна.

Детективне агентство в Україні, це  альтернатива недержавних організацій захисту прав громадян від злочинів і для запровадження її на практиці потрібна лише політична воля законодавця.

Ми маємо на меті захищати інтереси нашіх клієнтів, допомогати їм знайти правду та захистити права.

Залишити коментар