Дослідження почерку (підпису) в Києві і Україні

Дослідження почерку (підпису) в Києві і Україні. Аналіз експертної практики показав, що за останній час значно зросла кількість багато об’єктних почеркознавчих експертиз. Особливо велике число таких експертиз проводиться в зв’язку з розслідуванням справ про розкрадання майна.

Почеркознавчі дослідження взагалі дуже трудомісткі і віднімають у експерта багато часу. Природно, що, отримуючи експертизи з великою кількістю об’єктів, експерт прагне спростити процес дослідження. Але в ряді випадків це робиться за рахунок порушення методики дослідження, що іноді призводить до помилкових висновків. Деякі експерти намагаються заощадити час при складанні висновків, невиправдано скорочуючи їх і тим самим знижуючи доказове значення.

Як правило, при дослідженні не застосовуються таблиці, рекомендуємі для опису як характеристик почерків, так і результатів порівняльного дослідження 1. Допускаються недоліки і при ілюстрації результатів багато об’єктних експертиз: фототаблиці складаються далеко не у всіх необхідних випадках.

дослідження почерку (підпису) в Києві і Україні

Разом з тим досвід показує, що при роботі над багато об’єктних матеріалами почеркознавчої експертизи можна скоротити непродуктивні витрати робочого часу без зниження якості висновків. Цього можна досягти за рахунок угруповання документів у процесі дослідження, фіксування результатів за допомогою таблиць і найбільш зручної схеми висновків і додатків до них.

До багато об’єктних експертиз прийнято відносити такі, в процесі проведення яких необхідно аналізувати двадцять і більше об’єктів (як досліджуваних, так і наданих в якості порівняльного матеріалу). Найчастіше велика кількість об’єктів надходить для почеркознавчого дослідження документів, особливо дослідження підписів.

При виконанні таких експертиз в розпорядження експерта можуть бути надані:

  • велика кількість об’єктів і  почерку однієї особи (невеликого числа осіб);
  • один або невелику кількість підлягають дослідженню об’єктів і зразки почерків багатьох осіб;
  • велика кількість підлягають дослідженню об’єктів і зразків почерків великої кількості осіб.

З метою забезпечення достовірного вирішення поставлених питань на експертизу з великою кількістю об’єктів слід звертати особливу увагу на правильний підбір порівняльного матеріалу. Підбору зразків почерку необхідно надавати велике значення. Недостатня кількість зразків або наявність зразків, які не відповідають вимогам, значно ускладнює роботу експерта.

Якщо вам необхідно дослідження почерку (підпису) в Києві і Україні, телефонуйте або пишіть Нам. Ми працюємо відповідно законодавства http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4038-12 та методичних рекомендацій.

Залишити коментар