Приватний детектив і криміналістика.

Приватний детектив не може успішно працювати без теоретичної та методичної допомоги, саме тому криміналістика стає науковою, яка допомагає в вирішенні практичних завдань.

Криміналістична наука завжди виходила з концепції  ретроспективного пізнання події – злочину як події минулого, яке будучи детерміновано оточуючим середовищем, відображається в ньому, створюючи  певну сукупність слідів. В зв’язку з цим, проблеми розкриття та розслідування злочинів здебільшого розглядались крізь  призму  проблем  пошуку,  викриття,  вилучення,  закріплення  та  дослідження різноманітних слідів злочину та інших джерел інформації.

Практика боротьби зі злочинністю  постійно  шукала  вихід  із складеної тупикової ситуації. Не стояла на місці i юридична  наука. Її завдання – аналізувати минуле i, моделюючи майбутнє вдосконалювати теперішнє.

Ми, люди сьогодення вимушені шукати шляхи із складеної “тупикової обстановки” шляхи виходу. В зв’язку з  бурхливим  розвитком злочинності, i з зниженням, а в деякій мірі із знищенням правової  культури  населення,  мета  людства  –  життя  в  правовій державі, не буде досягнута, якщо не буде розроблено  конструктивно-нових прийомів та методів боротьби зі злочинністю, i якщо правова освіта населення не відбудеться найближчим часом.

Сучасний світ швидко змінюється, наука і техніка розвивається. Разом з тим розвиваються і злочинний світ, з’являються нові способи здійснення та приховання злочинів. В цій ситуації неможливо без взаємодії практичного досвіду і науки. Але нажаль  мало хто з приватних детективів займається науковою роботою та ділиться опитом, так як секрети технічних та тактичних чи методичних прийомів стають відомими конкурентам.

Приватний детектив перш за все орієнтований на ринок, та ця одиниця ніяк не використовується державою для боротьби зі злочинність та розвитком вітчизняної криміналістики, це не робиться як на законодавчому так і на практичному рівні.  Кожна спроба прийняти закон про приватних детективів направлений на обмеження в роботі та заробітку на видачі ліцензій чи дозволів на діяльність і не як  на співпрацю з правоохоронними органами та боротьбою зі злочинністю.

Залишити коментар