Приватний розшук, використання 3D-доказів детективами.

Приватний розшук, використання  3D-доказів детективами. Переймаючи досвід закордонних колег та розвиток сучасних новацій, хочеться розглянути тему 3D-технологій.

3D-сканер – це особливий винахід нового покоління, що дозволяє отримати віртуальну 3D-модель будь-якого об’ємного предмета на основі даних, отриманих після його сканування лазерним променем. Після процесу 3D-сканування всі необхідні дані про будову і форму досліджуваного об’єкта надходять в комп’ютер, де вже відбувається аналіз отриманих даних і побудова точної комп’ютерної моделі об’єкта. Для перегляду віртуальної 3D-моделі може використовуватися 3D-монітор, для створення реальної 3D-моделі (в зменшеному або збільшеному масштабі) може бути використаний 3D-принтер, пристрій, що використовує метод пошарового створення фізичного об’єкта на основі віртуальної 3D-моделі.

Якщо, до появи 3D-принтерів, ми могли роздруковувати тільки двовимірні зображення, то сьогодні – появилась можливість виготовляти трьохвимірні  об’єкти.

Всю сукупність об’єктів, які створюються, або можуть бути створені за допомогою сучасних 3D-технологій та використанні в майбутньому в якості доказів, визначимо як 3D-докази, які в свою чергу поділяються на віртуальні та матеріальні.

До віртуальних 3D-доказів входять 3D-фотографії, 3D-відео, а також комп’ютерні програми в результаті роботи яких з’являються 3D-зображення.

3D-докази, як матеріальні об’єкти, створенні за допомогою 3D-принтерів, поділяються на підгрупи.

Перша – об’єкти, створені за допомогою 3D-принтерів, як об’єкти авторського права.

Друга підгрупа – об’єкти створені під час проведення експертних досліджень. Тут можна привести такий приклад: в сипучому матеріалі залишився слід будь-якого предмету, об’ємний зліпок традиційним способом якого зробити неможливо. Але, якщо використати технології 3D-сканування, то в майбутньому слід можна роздрукувати на 3D-принтері в об’ємі.

В третю підгрупу входять матеріальні докази, які є предметами, що своїм зовнішнім виглядом, властивостями, місцем знаходження або іншими ознаками, можуть служити засобами встановлення обставин, що мають значення для справи, або вони є знаряддями злочину, або зберегли в собі сліди злочину. Це не далеке майбутнє, а сьогодення. Для підтвердження цього, приведу декілька прикладів.

Англійською і німецькою компаніями Bodowi и Churr випускаються наручники, які комплектуються унікальними ключами. Дану технологію важко повторити у високо-промисловому підприємстві. Злочинці пішли іншим шляхом – вони почали друкувати ключі попередньо відсканувавши оригінали на 3D-сканері.

В іншому випадку, американські майстри, виготовили автоматичний пістолет, більша частина деталей якого була роздрукована за допомогою 3D-принтера.

Хоч для України такі технології в новинку, у недалекому майбутньому експертам доведеться розробляти методики в дослідженні 3D-принтерів та 3D-моделей для ефективної боротьби зі злочинністю.

Приватний розшук в Україні йде в ногу з сучасними методиками і технологіями.

Залишити коментар