Поліграф (детектор брехні) тестування, перевірка, експертиза в Києві та Україні

Поліграф (детектор брехні) тестування, перевірка, експертиза в Києві та Україні. В Україні, на даному етапі розвитку, дослідження на поліграфі  прямо не заборонено чинним законодавством і може застосовуватись як один із видів технічного засобу. Але чітко визначеної регламентації в законі також немає.

Поліграф (детектор брехні) тестування, перевірка, експертиза в Києві та Україні тема є досить актуальною на сьогодні, адже тенденції розвитку злочинності ростуть, все більше злочини набувають організованого та латентного характеру, а Проект Закону України «Про доповнення Кримінального процесуального кодексу України положеннями щодо використання поліграфа», який розглядався менше 2 років назад так і не був введений в дію.

Використання поліграфа в криміналістиці призводить до великої кількості дискусій. Прихильники даного приладу обґрунтовують своє позитивне бачення тим, що Україна інтегрує в Європейський Союз і потрібно переймати досвід в тих країнах, які вже давно і успішно користуються поліграфом, і за допомогою якого була розкрита велика кількість злочинів. Але гострою проблемою постає питання про перспективи його використання адже немає нормативного закріплення.

Не дивлячись на це, у юридичній літературі можна зустріти й негативні висловлювання на рахунок поліграфа і противники аргументують свою точку зору тим, що використання так названого «детектора брехні» не є доцільною та гуманною позицією, по відношенню до осіб які проходять перевірку, суперечить моральним засадам суспільства, принижує людську честь і гідність. Але яким саме моральним нормам суперечить не вказав ніхто.

Супротивники  не вірять в ефективність його застосування при розкритті злочинів, а також в достовірність результатів. Це спричинено тим, що поліграф досліджує певні психофізіологічні реакції конкретної людини і критики вважають що особа може ошукати цей пристрій, якщо буде контролювати свої емоції та психологічний стан.

Поліграф (детектор брехні) тестування, перевірка, експертиза в Києві та УкраїніА в деяких наукових працях використання поліграфа охарактеризовано, як “антинауковий і морально неприпустимий метод”.

Як показує практика країн, в яких позитивно відносяться до використання поліграфа (яскравим прикладом є Сполучені Штати Америки) ефективність використання даного приладу дорівнює 92%.

Застосування поліграфа при розслідуванні та розкритті злочинів, можливе тільки в тому випадку, якщо законодавець проаналізує законодавчу базу зарубіжних країн, візьме до уваги всі протиріччя, якісно проаналізує всі аспекти які стосуються даного методу, та виокремить все позитивне що тільки можна взяти з практики і теорії та на національному рівні закріпить положення про поліграф в законодавчій  базі держави.

На підставі вищезазначених умов, потрібно чітко окреслити коло осіб, які підлягають перевірці на поліграфі, встановити такі вимоги до поліграфологів щоб вони дійсно були компетентними в цій сфері, щоб ніхто не піддавав сумніву їх висновки, а також потрібно вдосконалювати самі прилади, щоб їх неможливо було обманути.

Якби ці рекомендації привести в дію, то це б сприяло розслідуванню злочинів та дієвість розкриття злочинності позначилася б не тільки на криміналістиці, а й на кримінальному процесі та кримінальному праві в цілому.

Поліграф (детектор брехні) тестування, перевірка, експертиза в Києві та Україні

Залишити коментар