Статті

Пошук і виявлення прослуховуючих пристроїв (жучків).

Пошук і виявлення прослуховуючих пристроїв (жучків) завдання, що вимагає технічних навичок і копіткої творчого підходу. Технології та пристрої зняття інформації постійно вдосконалюються, але методика пошуку залишається одна і та ж. Це перевірка за  допомогою обладнання та візуальний огляд місць найбільш …

Далі

Детективне розслідування.

Детективне розслідування. Згідно з частинами другою та третьою статті 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Здійснення цих прав може бути обмежене законом …

Далі

Детективное расследование.

Детективное расследование. Согласно частям второй и третьей статьи 34 Конституции Украины каждый имеет право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию устно, письменно либо иным способом – по своему выбору.

Осуществление этих прав может быть ограничено законом в интересах

Далі

ВИЯВЛЕННЯ СЛІДІВ РУК

Виявлення слідів рук.  Сутність фізичних методів виявлення латентних слідів пальців керується   до  використання  який-небудь  об’єктивної   фізичної закономірності.

Наприклад, на властивості речовин, що входять до складу потожирових виділень, утримувати    частки інших речовин, що впровадилися в них, не вступаючи з ними в
Далі

Детектив Київ рекомендації

Детектив Київ рекомендації. Рекомендації щодо зменшення небезпеки стати жертвою насильницьких злочинів при сімейно-побутових конфліктах

Якщо немає ще явних ознак злочинного посягання, але конфлікт вже приймає ворожий характер, то в цих випадках краще за все не вступати в суперечки, оскільки відповідальна …

Далі