Проведення судових експертиз

Проведення консультації та надання висновків по всіх видах судових експертиз: (почеркознавські, дослідження почерку і підпису, техніка криміналістичні дослідження документів, дактилоскопічні, трасологічні та ін.), Експертні висновки фахівців, які мають відповідну кваліфікацію, підтверджену свідоцтвами Міністерства юстиції України, з питань, які відносяться до компетенції даних фахівців

Почеркознавча експертиза

 • ідентифікаційна (вирішення питання про тотожність виконавця рукописного тексту або підпису)
 • діагностична (визначення умов виконання рукописного тексту або підпису, встановлення факту виконання рукопису навмисно зміненим почерком, з наслідуванням почерку іншої особи і т.д.)
 • класифікаційна (встановлення статі і віку виконавця рукописного об'єкту

Для проведения почерковедческих исследований рукописных записей и подписей предоставляются оригиналы и копии документов.

Технічна експертиза документів

 • реквізитів документів (підчистка, травлення, дописка, переклеювання фотографій, букв і т.п.)
 • експертизу друкарських форм (встановлення способу нанесення відбитків печаток, штампів, факсиміле; ідентифікація печаток, штампів, факсиміле тощо за їх відбитками, відповідність часу нанесення відбитків печаток, штампів дату виготовлення документа, типу та ідентифікація комп'ютерної техніки за виготовленим з їх допомогою документом
 • експертизу матеріалів документів

Економічна експертиза

 • дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку та звітності
 • дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій
 • дослідження документів фінансово-кредитних операцій

Будівельно-технічна експертиза

 • дослідження об'єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів (проектів, кошторисів і т.д.)
 • визначення оціночної вартості будівельних об'єктів та споруд

Земельно-технічна експертиза

 • розподіл земель та визначення порядку користування земельними ділянками (геодезичні роботи, землевпорядні)

Товарознавча експертиза

 • визначення вартості машин, обладнання, сировини та товарів народного споживання

Автотоварознавча експертиза

 • визначення вартості колісних транспортних засобів та розміру збитку, нанесеного власнику транспортного засобу

Експертиза об'єктів інтелектуальної власності

 • дослідження, пов'язані з винаходами і корисними моделями
 • дослідження, пов'язані з промисловими зразками
 • дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними вказівками
 • дослідження, пов'язані з комерційною таємницею (ноу-хау) і новаторськими пропозиціями
 • економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності

В залежності від потреб клієнта забезпечуємо організацію і проведення аудиторських перевірок із залученням висококваліфікованих фахівців

Інші види експертиз: дактилоскопічна (дослідження слідів рук); трасологічної (дослідження будь-яких статичних та динамічних слідів таких як слідів підошви взуття, слідів пошкодження авто і.т.д.); балістичні дослідження (дослідження вогнепальної зброї та слідів його застосування); експертиза холодної зброї; портретна (ототожнення людини за ознаками зовнішності) фототехнічна, експертиза голограм; відео, звукозапису; матеріалів, речовин і виробів (лакофарбових матеріалів і покриттів; полімерних матеріалів; волокнистих матеріалів; нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів; скла, кераміки спиртовмісних сумішей грунтів; металів і сплавів; наявності шкідливих речовин у навколишньому середовищі; речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин; харчових продуктів; сильнодіючих і отруйних речовин); біологічна, комп'ютерно-технічна (IT- експертиза), правова та інші спеціальні експертизи.